Trygghet och trivsel

Trygghet och trivsel är viktiga grunder för vår verksamhet. Vi har en tydlig och förtroendefull kommunikation med våra föräldrar och skapar trygghet hos barnen genom att vara närvarande pedagoger som är lyhörda för deras behov och tankar.

Vi har en likabehandlingsplan där vårt mål är att alla ska visa respekt, hänsyn och ges möjlighet att utveckla en god social kompetens inför mötet med omvärlden. I leken och i vår dagliga verksamhet tränar vi på detta. Genom att lära oss att känna igen vårt kroppsspråk och att hantera olika typer av konflikter bidrar vi till en stabil och trygg miljö där vi alla värnar om varandra.

Snick och Snack, Start-material, kompisböcker och kompiskort hjälper barnen att bli bra kompisar och lära sig att hantera konflikter.

Grön flagg

Gläntans förskola ligger nära sköna grönområden som vi besöker regelbundet för att väcka barnens nyfiket och skapa en bra relation till naturen. Arbete med Grön Flagg och hållbarhet är en viktig del i vår verksamhet.