Språk och matematik

På vår förskola finns idag barn med rötter från hela världen. Vi anser att språket är grunden för att lärande och att alla barn ska ges möjlighet att utveckla sina språkliga och kommunikativa färdigheter under tiden de vistas på förskolan.


Barn läser tillsammans.

Barnlitteratur

Barnlitteratur är utgångspunkten och ramen för vår verksamhet. Med hjälp av den arbetar vi kreativt med drama, IKT, språk, matematik och teknik. Arbetet med litteratur tillbringar mycket glädje, skapar delaktighet och ger barnen språkliga utmaningar. Framför allt skapar det meningsfulla sammanhang där barnen utvecklas på alla plan. Det känns viktigt för oss att förmedla för barnen att läsning av skönlitteratur är mycket värdefullt och utvecklande.

På Gläntan finns det en välkomnande atmosfär och inspirerande lärmiljöer som speglar den mångfald som finns i barngruppen och vår kärlek till litteratur. Här får barnen använda sina ” hundra språk” och skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik, dans och rörelse.

Matematik

Vi synliggör matematik och teknik i vardagssituationer och skapar tillfällen då barnen kan utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form.

Pedagogisk dokumentation utgör en viktig grund för vårt systematiska kvalitetsarbete. Bilder och filmer hjälper oss och barnen att minnas olika lärsituationer och reflektera över deras lärande, uppmärksamma det barnen är intresserade av, lyssna in deras idéer och föreslå nya utmaningar.