Digitala verktyg

I vårt förskoleområde pågår ett aktivt arbete med IKT som pedagogiskt verktyg. Lärplattor, projektorer och kameror används som en naturlig del i det pedagogiska arbetet med barnen och som arbetsverktyg i förskolans utvecklingsarbete.

På förskolorna i Ödåkra jobbar vi mycket med digitala verktyg. I filmen kan du se hur vi tänker kring de olika verktygen, hur vi gör och varför.

Vårt mål är att är att ge barnen möjlighet till att uttrycka sig och kommunicera på många olika sätt. Pedagogerna får kontinuerlig kompetensutveckling inom digitala verktyg och hur de ska användas i det pedagogiska arbetet. Vi har också en IKT-pedagog anställd inom förskolorna.