Så arbetar vi

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ligger till grund för förskolans pedagogiska verksamhet.

Barnen ses som kompetenta och kreativa individer som lär sig och utvecklas genom lek, utforskande av sin omvärld och reflektion. Detta sker i samspel med oss pedagoger som inspirerar, utmanar och är medupptäckare.

Årsklockan hjälper oss att skapa en gemensam struktur i vårt pedagogiska arbete. Vi utvärderar vår verksamhet kontinuerligt för att kunna behålla och utveckla vår kvalitet.